Tycker du att det känns jobbigt inför mötet med handläggare? Skulle du vilja ha med dig någon som är på din sida och som stöttar dig inför och under mötet?

Då finns det nu möjlighet att få stöd från en sekundant. Sekundanten har genom projektet genomgått en utbildning för att kunna erbjuda dig personlig vägledning, och vara ett bollplank inför mötet med handläggare. Sekundanten har egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning och har en egen förförståelse för hur tufft det kan vara inför möten med myndigheter.Sekundanten är inte ett ombud eller någon som ska ta över ditt ärende, utan finns där för att stärka dig.

Sekundantprojektet är ett arvsfondprojekt som DHR driver tillsammans med Personskadeförbundet RTP.

Läs mer och anmäl intresse här:

Skärmklipp 2023-10-04 13.28.07