Delta då i denna enkätundersökning som är en del av ett forskningsprojekt som leds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och finansieras av Trafikverket. Projektet syftar till att undersöka i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på, inklusive erfarenheter av brott. Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Läs mer om projektet här

Du behöver inte vara en regelbunden användare av tågtrafik, dina svar är ändå värdefulla. Trygga resor betyder fler som åker tåg, något som direkt bidrar till en mer hållbar framtid!

Undersökningen tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och helt anonymt.

Svara på enkäten här:

Trygg resa