Laddstolpar inom det statliga vägnätet måste vara tillgängliga och användbara för alla när det handlar om att ta sig till laddstationen, ladda fordonet och betala. Det var en av flera punkter som förbundsordförande Marina Carlsson och kanslichef Fredrik Canerstam tog upp på dagens möte med Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare på infrastrukturministeriet.

Landsväg med mitträcke

Flera punkter på agendan

Även om mycket går åt rätt håll inom trafiksäkerhetsarbetet såsom exempelvis satsningen på mitträcken för vägtrafiken är det viktigt att inte tappa bort säkerhetsaspekten för gående när nya och bättre cykelvägar byggs. Här är det viktigt att ny infrastruktur för cyklar har separerade banor för cyklister och gående.

En av våra hjärtefrågor är att arbetet för att ingen ska skada sig i trafiken går framåt. Det innebär att förbättringen av vägstandarden fortsätter för att säkerställa att olycksfallen på våra vägar även framöver minskar, förtydligade förbundsordförande och kanslichef på mötet med statssekreteraren.

Vi påtalade också att det är av stor vikt att samtliga infrastrukturprojekt är tillgängliga och användbara för alla. Här behövs ett universellt utformningstänk.