Att leva med smärta

Kvinna som tittar med allvarlig blick i kameran

Livet med smärta

Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som en sådan skada. Så definierar International Association for Study of Pain (IASP) smärta.

Personer som lever med smärta uttrycker och beskriver sina smärtupplevelser på olika sätt. Att ha ont är en individuell upplevelse och det är bara du som kan beskriva din smärta. Det innebär att du har tolkningsföreträde och ingen annan kan säga att du överdriver eller hittar på.

Smärta är ofta förenad med en vävnadsskada men det är inte en nödvändighet för att ha ont. Smärta kan även uppstå utan en synlig eller identifierbar skada.

Ett sätt att dela in smärta är i akut och långvarig smärta. Den akuta smärtan fyller en viktig funktion då den utgör en varningssignal för skada och är därmed ett skydd för oss. Utan ett fungerande smärtsystem skulle vi ha svårt att överleva eftersom vi skulle kunna få livsfarliga skador utan att vi märkte det. 

Långvarig smärta innebär att du har ont under en längre tid. Vården använder begreppet långvarig smärta ofta för en tidsperiod längre än tre månader.

Läs mer om smärta

Gillar du informationen som finns på våra sidor? Hjälp oss så att vi kan fortsätta erbjuda kunskap som är viktig för personer med funktionsnedsättning!

 

Bli medlem

Kontakta oss!