Vår historia

Historia

Vital 75-åring

Polioepedemin blev startskottet

Organisationen grundades 1946 för att hjälpa personer med polioskador, då med namnet Riksföreningen för Barnförlamade. Vårt namn och vilka vi är till för har förändrats under årens lopp. 2009 fick organisationen sitt nuvarande namn Personskadeförbundet RTP. Nedan har vi listat några viktiga händelser i vår historia.

Ellika Ljunggren

1946

Riksföreningen för Barnförlamade grundades

Den 27 maj bildandes Riksföreningen för Barnförlamade som skulle hjälpa personer med polioskador. Ellika Ljunggren (bilden ovan) valdes till ordförande. Senare ändrades namnet till Riksföreningen mot Polio.

1950-talet

Poliohjälpen

Förbundet bidrog ekonomiskt till att få fram ett bra svenskt poliovaccin och lade ned mycket arbete på att se till att svenska folket blev vaccinerat. Bland annat genom att samla in pengar till Poliohjälpen.

1957

Massvaccination

I Sverige inleddes massvaccination mot polio och antalet fall minskade snabbt. 1961 rapporterades 64 fall och 1962 endast fyra fall. Vaccination infördes i barnvaccinationsprogrammet år 1965. Det sista inhemska fallet rapporterades 1977.

1970

Trafik- och olycksfallsskador

Nu välkomnades personer med trafik- och olycksfallsskador som medlemmar, och vi fick namnet Riksföreningen för trafik- och polioskadade, RTP.

1971

Mälargården

Mälargården Rehab center etablerades eftersom förbundet såg att det fanns ett stort behov av rehabilitering för personer som haft polio.

1980-talet

Trafikinformatörer

Nu utbildades personer med trafikskador till trafik­informatörer. De informerade sedan på skolor om sin situation. Även så kallade lotsar utbildades, med tanken att nyskadade skulle få möjlighet att träffa en positiv förebild.

1983

Hjälpmedelsmässan Hjultorget

Förbundet anordnar den första hjälpmedelsmässan Hjultorget. Mässan startades som en protest mot det rullstolsutbud som då fanns. Vi tog oss rätten att bestämma vilka som fick ställa ut.

1994

Personlig assistans

1 januari införs Personlig assistans i Sverige som regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En reform som förbundet arbetat aktivt för att få till stånd.

2002

Mobilitetscenter

Mobilitetscenter startar sin verksamhet utifrån ett Arvsfondsprojekt som Personskadeförbundet RTP drev. Mobilitetscenter har unik kompetens i bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet.

2009

Namnbyte

Vi får vårt nuvarande namn: Personskadeförbun­det RTP. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

2018 – 2021

Förebildscoacher

Förebildscoacher som kan stötta personer som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerade utbildas. Arvfondsprojektet Coachprojektet 2.0 startas som ska bredda utbildningen av förebildscoacher för fler skadegrupper så att fler kan få tillgång till samtal och vägledning.

2021

Centraliserad ryggmärgsskadevård

Socialstyrelsen fattar beslut om att en centraliserad högspecialiserad ryggmärgsskadevård endast ska bedrivas i fyra regioner i Sverige - Stockholm, Skåne, Västerbotten och Västra Götalandsregionen. Personskadeförbundet RTP har enträget arbetat för detta sedan 1980-talet.

 

cta

Stöd oss