Skadeförebyggande arbete

Förbundet reflex 3 stycken (1)

Vi vill inte att fler skadar sig

Därför arbetar vi skadeförebyggande genom påverkansarbete och informationsinsatser. Ett exempel är Personskadedagen – ett årligt återkommande och rikstäckande evenemang i samband med höstdagjämningen – då vi lyfter vikten av att skydda sig i trafiken, bland annat genom att bära cykelhjälm när man cyklar. Vi delar också traditionsenligt ut reflexer och påminner om vikten av att göra sig synlig i mörkret. Kampanjen bedrivs årligen både på nationell och lokal nivå vilket innebär att vi syns på olika platser runt om i landet.

En stor del av vårt skadeförebyggande arbete bedrivs genom samarbete med andra organisationer som till exempel fackförbund, NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Vi strävar också kontinuerligt efter att utveckla fler skadeförebyggande medlemsförmåner. I dagsläget kan medlemmar köpa IceBugs greppvänliga skor till rabatterat pris.

Vi fokuserar vårt skadeförebyggande arbete på följande områden:

  • Trafiksäkerhet
  • Olycksfall
  • Arbetsskador

Kontakta oss!

Fyll i formuläret eller ring förbundskansliet på 08-629 27 80.