Rättvisa ska gälla alla, tycker Anita

Allt förändringsarbete tar tid, och vi måste ta oss den tiden. På ett konkret plan handlar det om att förbättra och förändra hur människor har det i sina dagliga liv. 

Den som har en funktionsnedsättning för ofta en daglig kamp med samhället för att få tillgång till det som många tar för givet. Det självklara är sällan självklart – och det har jag alltid velat ändra på. Mitt engagemang bottnar i en stark känsla för rättvisa, egenmakt och självbestämmande.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag drivits av övertygelsen att alla röster ska höras och tas på allvar. Vi kan inte bara titta bort när människor hamnar vid sidan av. 

Jag är själv amputerad efter en trafikolycka i tonåren, men har också arbetat under många år med vägledning och anpassning för personer med särskilda behov. Därför har jag både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv på funktionsrättsfrågor.

Idag är jag ledamot i Personskadeförbundets förbundsstyrelse. I styrelsen bidrar jag bland annat med mina kunskaper om amputerades verklighet i det dagliga livet.

Jag har en inre drivkraft som gör att jag vill pröva för mig nya, okända vägar. Om det sedan inte går, så har jag provat i alla fall. Det räcker så långt att försöka!

Illustration: Anna Eriksdotter

Bli medlem

 

Illustration av person

Kontakta oss!