Hur känns det efter sommaren? Kommer något att förändras till hösten? Finns det något i ditt liv som tar mycket energi eller något som du vill förändra?

Det är frågor som personer med en amputation eller ryggmärgsskada kan ställa sig. När det rör ihop sig kan en väg framåt vara att vända sig till en förebildscoach. Det kan vara funderingar kring praktiska eller fysiska förhållanden i personens omgivning, i relationer eller helt enkelt i sättet att hantera sin situation.

Våra förebildscoacher har egen erfarenhet av att leva med en amputation eller ryggmärgsskada, vilket ger dem en unik insikt i hur det kan påverka livssituationen.

Vill du träffa en förebildscoach? Fyll i en intresseförfrågan eller läs mer här.

Ballong mot blå himmel