Att kunna teckna privata sjukförsäkringar som möjliggör att gå före i vårdkön strider mot människornas lika värde och behovssolidaritetsprincipen. Det skrev vi i vårt senaste remissyttrande.

I remissvaret kommenterade vi förslag som tagits fram av utredningen "Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården". Tillgång till den offentligt finansierade vården måste vara jämlik, rättvis och utgå från behovet.

Generellt ser vi positivt på utredningens arbete. Nu hoppas vi att politikerna hörsammar utredningens förslag och de inkomna remissvaren.

Du hittar vårt remissyttrande här.

Tröstande hand i vårdmiljö