Projektet var ett 3 årigt Arvsfondsprojekt som bedrevs av Personskadeförbundet RTP 2018 – 2020 med förlängning till den 31 maj 2021. Projektets mål var att bygga upp en förebildscoachverksamhet som vänder sig till personer som står inför en amputation eller blivit amputerade oavsett orsak.

Det handlar om att personer som nyligen blivit amputerade får träffa en coach med egen skadeerfarenhet som förser dem med verktyg att hantera sin nya livssituation.

Totalt har projektet utbildat 49 stycken förebildscoacher. Projektet har också varit involverade i försöksverksamheten med regionala förebildscoacher i Västra Götlandsregionen. Projektet lever nu vidare genom vårt befintliga förebildscoach-nätverk som byggts upp inom Coachprojektet och omfattar över 40 förebildscoacher som är amputerade. De är redo att träffa dig som lever med en amputation och har behov av samtal eller vägledning. Du som vill träffa en förebildscoach kan anmäla ditt intresse här. Läs mer om förebildscoacher för personer med amputation.

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden.

 

En träfigur ger ett hjärta till en figur utan armar