Genom vårt påverkansarbete via Funktionsrätt Sverige lyfter vi idag bristen på stöd när det gäller att komma in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det här är en viktig fråga för Personskadeförbundet RTP. Vi vill se en bättre arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar! För att få till det så krävs det nu akuta stödåtgärder.

Läs debattartikel i tidningen Arbetet: 

 

Förbundet – Debatt arbete