Dina rättigheter

Lär dig mer om dina rättigheter

FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver dina rättigheter. Sverige har förbundet sig till att följa rättigheterna och se till att de efterlevs i landet. 

Funktionsrätt Sverige har tagit fram Funktionsrättsguiden. Den vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter. Du hittar information om hur du ska göra för att kontakta myndigheter, ansöka om stöd eller överklaga beslut.

En introduktion till Funktionsrättsguiden finns på lättläst svenska.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva sitt liv och vara delaktiga i samhället på lika villkor som alla andra. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.

Agenda 2030 har ett tydligt formulerat funktionshinderperspektiv i sina 17 delmål. Personskadeförbundet RTPs värdegrund utgår både från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Bronsfigur föreställande gudinnan för rättvisa

Kontakta oss!