Vi träffas varje tisdag 16.30-17.30 och torsdag kl.16.00-17.00 i Åsaskolans gymnastiksal från den
11 januari 2022 till den 7 juni 2022.

Alla är välkomna att testa och alla ska kunna idrotta på sina egna villkor.

flaskboll