Hjärnan är ett ömtåligt organ som behöver skydd i situationer med stor skaderisk, exempelvis när du cyklar eller kör elsparkcykel. Vår digitala föreläsning handlar om olycksrelaterade hjärnskador och hur du genom att använda hjälm kan minska skaderisken och förbättra chansen att överleva en allvarlig olycka.

Två elsparkcyklister med hjälm

Många avstår från att cykla med hjälm

Det är fortfarande vanligt att cykla eller köra elsparkcykel utan hjälm. Medan cirka 40 procent av de vuxna cyklisterna använder hjälm väljer de allra flesta elsparkcyklisterna bort hjälmen. Det är olyckligt eftersom antalet trafikolyckor med elsparkcykel har ökat markant under de senaste åren. Därmed riskerar många att skada huvudet eller ansiktet, vilket kan leda till bestående svårigheter, ibland livet ut.

Webbinariet är en del av våra aktiviteter runt den internationella Head injury awareness month som inträffar varje år i mars.

Föreläsningen - Tid, tema och anmälan

Föreläsningen äger rum den 12 mars, klockan 17.00 till 17.45.

Föreläsare är Eric Thelin, med. dr., läkare i neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Tema är olycksrelaterade hjärnskador och nyttan av att bära hjälm vid cykling och användning av elsparkcykel. Presentationen tar cirka 30 minuter och efter det finns tid för frågor.

Webbinariet är en medlemsförmån och du som är medlem kan anmäla dig här. Är du inte medlem men vill bli det? Gå in på rtp.se/bli-medlem/.

Föreläsningen kommer att spelas in och som medlem har du möjlighet att se inspelningen i efterhand.

Du som har frågor är välkommen att kontakta astrid.kallstrom@rtp.se