Det är vanligt med fantomsmärta

Måltavla med pil

Det varierar hur smärtan känns

Fantomsmärta är vanlig efter en amputation, den kan kännas brännande, huggande eller stickande och varierar i intensitet. För vissa kan smärtan bli svår och påverka livet.

Det finns också en mildare variant som kallas för fantomkänslor som kan yttra sig som att den förlorade kroppsdelen kliar eller ändrar position. Men den gör inte ont.

Hur fantomkänslor och smärta uppstår är fortfarande oklart. Det finns teorier om att det sker förändringar i hjärnan som kan leda till smärta och att fantomsmärtan är ett resultat av en ”missmatchning” mellan hjärnans förväntan och kroppens reaktion. När hjärnan skickar ut signaler och inte får förväntade signaler tillbaka, tolkas detta som smärta.

Spegel som reflekterar en växt och persienner

Spegelterapi kan avleda smärta

Efter en amputation är det viktigt att bli erbjuden god smärtlindring. När smärtan efter operationen har lagt sig kan fantomsmärta behandlas med läkemedel mot nervsmärta. Ibland kan en nerv behöver blockeras för att ha mindre ont.

För de allra flesta är det positivt om fysioterapi och träning tidigt ingår i behandlingen.

Ett behandlingsalternativ är spegelterapi som kan hjälpa att dämpa smärta. Den går ut på att personen som förlorat en kroppsdel gör rörelser med den arm eller det ben som finns kvar. Med hjälp av en spegel visas handens eller benets rörelser och skapar så en illusion av att båda armarna eller benen existerar och fungerar som vanligt.

Fysioterapeuten kan också erbjuda andra behandlingar som TENS eller akupunktur för att minska smärta.

 

Bli medlem

Kontakta oss!