Funktionsrätt Sverige har skickat in en skrivelse angående det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

I skrivelsen välkomnar Funktionsrätt Sverige ambitionen om ett klimatsmart och digitalt, kostnadseffektivt samt kommunikativt och transparent svenskt ordförandeskap 2023.

”Vi ser också att flera av de prioriteringar som EU beslutat om i trioprogrammet under de 18 månader som kommer att ledas av Frankrike, Tjeckien och Sverige har bäring på frågor som också är viktiga för 100 miljoner européer med funktionsnedsättning. Med vår erfarenhet av det europeiska arbetet och vår kompetens inom flera av de viktiga sakfrågorna, hoppas vi få förutsättningar till att bidra till ett lyckat svenskt ordförandeskap, skriver Funktionsrätt Sverige i skrivelsen.”

Skrivelsen är undertecknad av Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson i egenskap av ledamot i Funktionsrätt Sverige.

Läs skrivelsen:

Skärmklipp 2022-01-21 10.09.21