Den 31 januari 2023 debatterar vi i Dagens Medicin inkontinensvård och upphandling av inkontinenshjälpmedel. Många som lever med bestående blås- eller tarmbesvär upplever att deras hjälpmedelsbehov inte tillgodoses. För en mer individuell hjälpmedelsförskrivning behöver användarna tillsammans med vårdprofessionen aktivt kunna delta i och påverka upphandlingar.

kateter med tom kateterpåse

Tillsammans med Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion lyfter vi idag bristerna i inkontinensvård samt förskrivning av hjälpmedel vid nedsatt blås- eller tarmfunktion. För en hjälpmedelsförskrivning med personen i centrum är det av stor vikt att behov upptäcks i god tid och att de individuella förutsättningarna och önskemålen viktas in i förskrivningen.

Hjälpmedlen ska fungera optimalt

Hjälpmedelssortimentet behöver ha en bredd som möjliggör en förskrivning av produkter som är enkla att hantera av användaren själv och skapar så lite obehag som möjligt. Inkontinenshjälpmedlen ska fungera optimalt för varje person för att kunna leva ett gott och självbestämt liv och i möjligaste mån utan att vara beroende av andras hjälp. För en bättre, personcentrerad och jämlik inkontinensvård och hjälpmedelsförskrivning föreslår vi tillsammans med forumet bland annat att skapa rutiner för att användarna ska kunna få beskriva och definiera behoven i upphandlingsprocessen.  

Läs debattartikeln här.

Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion är ett samarbete som samlar professions- och patientorganisationer samt branschorganisationen för medicinteknik. Tillsammans arbetar vi för att möjliggöra jämlik tillgång till individuellt anpassad vård för personer med blås- och tarmfunktionsrubbningar. I forumet deltar organisationer som Neuro, Magtarmförbundet samt branschorganisationen Swedish Medtech.  

.