Socialstyrelsen startade i början av maj sin kampanj "Medicin för en månad". Våra liv kan påverkas på många sätt om en längre kris skulle drabba landet, bland annat om du regelbundet behöver ta receptbelagda läkemedel eller använda medicinska förbrukningsartiklar som skrivs ut av hälso- och sjukvården.

Man som öppnar ett medicinskåp

Beredskap gäller också läkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar att du alltid ska ha en månads förbrukning av dessa läkemedel eller produkter hemma. Det ska hjälpa dig att vara förberedd om en kris skulle leda till exempelvis brister på läkemedel och förbrukningsartiklar. Läs mer om kampanjen här. Du kan också titta på en kort informationsfilm som tagits fram av Socialstyrelsen.

Tycker du att kampanjen är ett bra stöd inför eventuellt kommande kristider? Du är välkommen att mejla dina tankar till info@rtp.se eller använd kommentarsfältet under inlägget "Medicin för en månad" på vår FB-sida.