Under två intensiva kongressdagar den 13-14 november valdes ordförande samt styrelse för Personskadeförbundet RTP för kongressperioden 2022 - 2024. Kongressen antog också den verksamhetsinriktning som ska gälla för de kommande tre åren.

- Nu ska förbundet fortsätta att arbeta för mänskliga rättigheter, för bättre tillgång till vård och rehabilitering och för att det samhälleliga stödet ska finnas där om man råkat ut för en olycka och livet plötsligt förändras, säger Marina Carlsson som på kongressen fick förnyat förtroende att leda Personskadeförbundet RTP ännu en kongressperiod.

Vid kongressen som i år hölls digitalt deltog 44 valda ombud från lokalföreningarna. Presidiet bestod av mötesordföranden Mirja Räihä och Carina Lenngren samt protokollförare Marie-Jeanette Bergwall.

Förbundsstyrelsen, presidiet samt representanter från förbundskansliet var fysiskt på plats på Quality Hotel Friends i Solna. Övriga deltagare - ombuden samt åhörare var med på distans från olika delar av landet. 

På kongressen valdes ordförande samt ledamöter till förbundsstyrelsen för de kommande tre åren.

Till förbundsordförande valdes:
Marina Carlsson (omval)

Till ledamöter valdes:
Erik Berndtsson, Malmö (omval)
Marianne Gullberg, Västra Frölunda (nyval)
Katharina Jansson, Norrtälje (omval)
Anita Lindskog, Stockholm (omval)
Mats Vikgren, Piteå (omval)
Christina Hofvander Åström, Överhörnäs (omval)

Till ersättare valdes:
Christina Karlsson, Oskarshamn (nyval)
Anna-Karin Hörnlund, Karlstad (omval)

Följande personer valdes till valberedning:
Monica E Fejle, Stockholm 
Jeanette Krell, Malmö
Anne Warting, Göteborg
Ann Sjöberg Johannson, Karlskrona

IMG_20211114_090229