Långvarig smärta

Ljuspunkter bakom regnig fönsterruta

Lär dig mer om långvarig smärta

Det är påfrestande att ha ont under lång tid. Långvarig smärta kan utöver själva smärttillståndet också leda till andra besvär. Du kan exempelvis ha svårt att sova, röra på dig, göra hushållsarbete eller delta i sociala aktiviteter. Relationer, arbete och fritidsaktiviteter kan ibland också begränsas.

Långvarig smärta är utbrett både i Sverige och i andra länder. Studier har visat att mellan 20 och 50 procent av den vuxna svenska befolkningen har långvarig smärta. Bland medlemmarna i Personskadeförbundet RTP är det mycket vanligare att leva med långvarig smärta. I en medlemsundersökning svarade 68 procent av medlemmarna att de lever med långvarig smärta. Hos medlemmar med nackbesvär var siffran så hög som 92 procent.

Det är bra att ha kunskap om smärta, dels för att du ska kunna förstå och hantera din egen smärta och dels för att lättare kunna prata om dina besvär med vården. 

Webbföreläsningar om smärta

Här kan du se filmer som informerar om smärta.

  1. Introduktion till föreläsningsserien
  2. Om smärta
  3. Undersökning och utredning om smärta
  4. Nociceptiv smärta
  5. Neuropatisk smärta
  6. Idiopatisk smärta
  7. Behandling av nociceptiv smärta
  8. Behandling av neuropatisk smärta
  9. Behandling av idiopatisk smärta
  10. Vad kan jag göra själv?

Du som är medlem kan ladda ner eller beställa smärtguider för olika skador. Kontakta info@rtp.se för att få instruktioner om hur du kan ladda ner guiderna som pdf.

Smärtguiderna finns för de skador som är vanliga bland våra medlemmar, det vill säga för amputation, hjärnskada, nackbesvär, polio och ryggmärgsskada.

Är du inte medlem? Bli medlem här!

Kontakta oss!