Den 27 juni träffade Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP, socialministern Lena Hallengren. Marina lyfte att funktionshinderpolitiken, funktionsrättskonventionen och Agenda 2030 behöver efterlevas bättre i verkligheten så att det uppstår nya möjligheter för personer som lever med bestående nedsättningar.

Marina Carlsson träffar socialministern

Marina betonade att positiva förändringar behövs löpande på alla politiska nivåer och i många delar av våra liv såsom utbildning, vård, rehabilitering, klimat, infrastruktur och mycket mer.

Som aktuellt exempel på Personskadeförbundet RTPs engagemang nämnde hon vår debattartikel Allt fler får postcovid – nu måste samhället äntligen agera som publicerades igår i Altinget. Där skriver vi bland annat att samhället måste ta höjd för att allt fler med postcovid behöver specialiserad rehabilitering. Ett omtag när det gäller bilstödet var också ett tema som togs upp under mötet.