Utredning

När du söker vård ska du vara noga med att berätta om alla dina symtom. Det är viktigt eftersom den medicinska bedömningen efter olyckan ligger till grund för behandlingen eller andra insatser, så att du kan återhämta dig på bästa sätt. Dina aktuella symtom i anslutning till olyckan kan även ha betydelse för en framtida skadereglering. Läs mer

Berätta även för vårdpersonalen om du känner dig ledsen, uppjagad eller har påträngande tankar om olyckan.

Behandling

Efter det akuta vårdbesöket är det vårdcentralen som är ansvarig för din fortsatta vård, behandling och rehabilitering.

En läkare kan hjälpa dig genom att

 • skriva ut smärtlindrande läkemedel vid behov
 • hänvisa dig vidare till fysioterapeut för bedömning och behandling
 • i samråd med dig bedöma din förmåga till arbete och skriva läkarintyg för sjukskrivning om behov finns.
Vårdpersonal som har lagt ena handen på en mans huvudet och andra på hans nacke

Det är bra om du kan träffa en fysioterapeut i ett tidigt skede. Fysioterapeuten kan göra en medicinsk bedömning utifrån din smärta och bedöma funktionen i nacke och skuldror.

En fysioterapeut kan hjälpa dig genom att

 • ge råd om vad du själv kan göra för att minska smärta och hitta smärtfria lägen
 • ge instruktioner om övningar för att minska eventuell stelhet
 • ge instruktioner för anpassade aktiviteter
 • ge smärtlindrande behandling
 • hänvisa dig vidare till läkare om det behövs ytterligare läkemedel eller utredning
 • hänvisa dig vidare till psykolog om du behöver stöd på grund av påträngande tankar eller känslor
 • understödja och löpande utvärdera läkningsprocessen
 • planera uppföljning.

Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp och stöd under återgången till arbete. Du kan behöva anpassa dina arbetsuppgifter efter olyckan under en period, beroende på vilken typ av arbete du har. Därför är det bra om du informerar din chef om olyckan och dess följder. Berätta på vårdcentralen om du behöver tips och stöd för att få vardagen att fungera.

Du behöver ofta under en tid anpassa din vardag i hemmet och dina aktiviteter på fritiden. Det kan även vara viktigt att du berättar om dina besvär och behov för dina närstående.

Läs även Ont i nacken efter olycka på 1177.se/Region Skåne.

Gillar du informationen som finns på våra sidor? Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

Kontakta oss!