Styrelse / Kontakt

STYRELSEN I LOKALFÖRENINGEN TILL ÅRSMÖTET 2024
Ordförande, postmottagare, kontaktperson:

 

 

Mellersta Södermanland Per-Åke_kjellström 2021

Per-Åke Kjellström
Mob. 073-691 99 38
E-post// mellerstasodermanland@rtp.se

 

Vice ordförande.

Mellersta Södermanland Inger_Carlsson 2021

Inger Carlsson
Mob. 073-805 91 58

 


 

Kassör:

Mellersta Södermanland Mikael_Melin 2021

Mikael Melin
mob. 076-006 64 96
E-post// melin.mikael68@gmail.com

 


 

Sekreterare:

Mellersta Södermanland Ann-Marie 2021

Anne-Marie Eriksson
E-post// ammi.e@hotmail.com

 

Ledamot: 

Annica Frisk

afrisk61@hotmail.se 

 


 

Ledamot:

Mellersta Södermanland Marita_Lindblom 2021

Marita Lindblom
E-post// tilda456@hotmail.com

 


 

Ledamot:

Mellersta Södermanland Ingrid_Knutsson Karlsson 2021

Ingrid Knutsson
Mob: 0707-12 45 70

 


 

Ledamot : Ersättare

Mellersta Södermanland Anders_Hammarqvist 2021

Anders Hammarqvist
E-post: aboanders@gmail.com

 

Ersättare.

Mellersta Södermanland Conny_Andersson 2021

Conny Andersson
Mob. 070-175 58 99
E-post// conny.andersson@rtp.se

 


 

Övriga funktionärer:

Valberedning:
Sammankallande: Siv Hörnlund Melin

Revisorer för ett år:
Gustav Johansson   
Harriet Eriksson   

                 
Revisors ersättare för ett år:
Ingrid Lundblad

Festfixare:
Inger Carlsson Mobil. 073-805 91 58

 


 

Kontaktpersoner, rådgivare och resurs.

Nack och ryggskada
Marita Lindblom E-post se ovan

Hjärnskador
Per-Åke Kjellström Tel. se ovan

Polioskada
Conny Andersson Tel. se ovan

Ryggmärgsskada
Ingrid Knutsson Tel. se ovan

Annan skada och ungdomsfrågor
Anne-Marie Eriksson E-post se ovan.

Anhörigfrågor
Siv Hörnlund Melin Mobil: 073-9670226

Skadeförebyggande frågor
Per-Åke Kjellström Tel. se ovan

Hjälpmedel- & ortopediska frågor
Ingrid Knutsson Tel. se ovan

 


 

Våra representanter i Funktionsrättsråden och förmöten.  

Vingåkers kommun:
Vakant.

Flens kommun:
Ingrid Knutsson.. Mobil: 0707-12 45 70
Per-Åke Kjellström. Mobil: 073-691 99 38

Katrineholms kommun och Regionens funktionsrättsråd förmöten.                                     

Vakant.