Styrelsen 2021 Norra Kalmar Läns lokalförening

Ordförande
Christina Karlsson
Tel: 070-681 80 22
E-post: norrakalmar@rtp.se

Sekreterare:
Eva Martinsson
Tel: 070-718 45 76
E-post: martinssoneva1@gmail.com

Kassör:
Hans Martinsson
Tel: 070-353 95 31
E-post: hans.martinsson@telia.com

Ledamöter:

Ulrica Holmqvist
Anita Martinsson