Bilder från årsmötet

Östra Blekinge årsmöte 4
Årsmötets presidium
Östra Blekinge årsmöte 1
Intresserade medlemmar
Östra Blekinge årsmöte 3
Vår kassör förärades med en blomma
Östra Blekinge årsmöte 2
Så även våra revisorer