Södermanlads distrikts - Anslagstavla

 


 

 

Södermanlands Läns Distrikt har Årsmöte 

När: onsdag 13 april 2022, klockan 14.00

Var: Funktionsrätt Nyköping, Repslagaregatan 43 A, Nyköping.

 

 


 

 

Styrelsen och funktionärer till årsmötet 2022.

 

Ordförande. norra avd.
Britt-Inger Fredlund
Skrinnarvägen 20
633 59 Eskilstuna
Mob. 0705-21 16 67
E-post: brittingerfredlund@gmail.com

Vice ordförande. södra avd.
Eva Kåhl
Hagvägen 24 Lgh 1301
613 40 Oxelösund
Mobil. 0732-295845

Sekreterare, södra avd.
Marketta Andersson
Berga-Tuna Trädgårdsm 2
611 96 Jönåker
Mob. 0702-79 27 55
E-post: sodermanland@rtp.se

Kassör, mellersta avd.
Gustav Johansson
Lagerlundavägen 8 A
641 61 VALLA
Mob. 0703-36 06 80
E-post: gustavjohansson0312@gmail.com

Ordinarie ledamot, norra avd.
Christina Landin
Gillbergavägen 153
632 36 Eskilstuna
Mob:0703-5006404

Ordinarie ledamot, mellersta avd.
Per-Åke Kjellström
Orrögatan 21d Lgh: 1202
64232 Flen
Mob. 0736-91 99 38
E-post: mellerstasodermanland@rtp.se

Ordinarie ledamot, mellersta avd.
Ingrid Knutsson-Karlsson,
Drottninggatan 15 H
642 37 Flen
Mob.0707-12 45 70

Suppleant ledamot, norra avd.
Ander Wahlborg
Skogsdunkevägen 19
635 34 St. Sundby
Mob.076-8392517
E-post. andersgubben@gmail.com

Suppleant,mellersta avd.
Ann-Marie Eriksson
Västgötagatan 5
641 36 Katrineholm
E-post. ammi.e@hotmail.com

Suppleant,mellersta avd.
Marita Lindblom
Sibeliusgatan 5
641 33 Katrineholm
E-post: tilda456@hotmail.com

Revisorer
Ordinarie revisor:
Inger Carlsson
Marvilsvägen 16
643 95 Vingåker
Mob: 073-805 91 58

Ingrid Lundblad
Bievägen 7 B
641 46 Katrineholm
Tel. 0151-551007
E-post: iblundblad@hotmail.se

Ersättare revisor:
Anders Hammarqvist
Åbo 7
640 31 Mellösa
E-post: aboanders@gmail.com

Valberedning

Sammankallande

Södra avd.
Kent Josefsson
Sturevägen 7
611 56 Nyköping
Mob. 0702-74 87 97
E-post. kentjose@bahnhof.se

Norra avd.
Lars Landin
Gillbergavägen 153
632 36 Eskilstuna
Mob: 0761-674533

Mellersta avd.
Conny Andersson
Vingåkersvägen 5
641 36 Katrineholm
Mob. 070-175 58 99
E-post: conny.andersson@rtp.se

 

 

Kontaktpersoner övrigt

Ungdomsrådet
Ann-Marie Eriksson (se ovan)

Nackskadades/Whiplashskadades kontaktperson
Marita Lindblom (se ovan)

Olycksfalls- och Ryggmärgsskadades kontaktperson
Ingrid Knutsson Karlsson (se ovan)

Hjärnskadades kontaktperson
Marketta Andersson (se ovan)

Polioskadades kontaktperson
Britt-Inger Fredlund (se ovan)

Amputerades kontaktperson
Christina Landin (se ovan)

Ortopedtekniska kontaktperson
Britt-Inger Fredlund (se ovan)

Funktionsrätt Sörmland: Kontaktpersoner
Eva Kåhl och Britt-Inger Fredlund (se ovan)

ABF-ombud Södermanland
Per Åke Kjellström (se ovan)

 

Styrelsen för Södermanlands distrikt vill arbeta med att:

  • Vara distriktsföreningarna behjälplig i kontakter med myndigheter, kommun, landsting
  • Arbeta för att förbättra kontakterna mellan distriktsföreningarna
  • Ha en aktiv dialog med kommuner, landsting och riksförbundet
  • Ha en öppen dialog med föreningarna inom distriktet
  • Arbeta aktivt för att rekrytera nya medlemmar
  • Arbeta för satsning på ungdomsaktiviteter
  • Fördela bidrag till distriktsföreningarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...