Vi välkomnar regeringens beslut att under de kommande tio åren följa upp hur funktionshinderpolitiken efterlevs och hoppas att initiativet gör skillnad i människors vardag!

Uppföljningen består av fyra principer: hur myndigheter lever upp till universell utformning, ökad tillgänglighet, bättre individuellt stöd för personens självständighet samt fortsatt arbete mot diskriminering. Myndigheten för delaktighet, MFD, är stödjande aktör i arbetet med uppföljningen.

Beslutet kompletterar regeringens översyn av funktionshinderpolitiken som tidigare påbörjats på kommunal och regional nivå.

Läs mer här.

Förbundet Rosenbad
Förbundet Rosenbad