Nyligen höll Transportstyrelsen ett remissmöte med intressenter angående tekniska krav för eldrivna enpersonsfordon (elsparkcyklar). Personskadeförbundet RTP:s synpunkter utgick från aspekter som rör trafiksäkerhet och skadeförebyggande och lyfte bland annat vikten av att föreskrifterna måste ha fokus på skydda den åkande och medtrafikanter, att hjulstorlek och tyngd på fordonen behöver specificeras, att fordonen måste vara utrustade med reflexer samt att det måste finnas sanktionsmöjligheter om inte föreskrifterna inte följs.

Dessutom underströk förbundet vikten av hjälmkrav vid framförandet, en förbättrad vägstandard för att förhindra olyckor och att det inte ska vara tillåtet att framföra fordonen onykter (så kallad styrfylla).

– Vårt fokus är att elsparkcyklarna ska bidra till en så säker trafikmiljö som möjligt, både när de framförs och när de står parkerade. Det är oerhört viktigt ur tillgänglighetssynpunkt att elsparkcyklarna inte försämrar tryggheten i gatumiljön. De tekniska kraven måste bidra till ökad trafiksäkerhet och hänga med i den tekniska utvecklingen, säger Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP och tillägger:

– Vi vill i sammanhanget också påpeka vikten av att använda ett inkluderande språk: det är inte personen som är funktionshindrad, utan miljön som är funktionshindrande.

Förbundet elsparkcyklar