Traditionellt har smärta setts som ett symptom på något som är fel i kroppen, men för patienter med så kallad nociplastisk smärta är det själva smärtsystemet som inte fungerar som det ska. Den som drabbats känner smärta – ibland intensiv sådan – men den beror inte på en skada eller inflammation, utan på fel i smärtregleringen. Det skriver Centrum för forskning om funktionshinder i senaste numret av tidningen forskning om funktionshinder pågår.

Man som gnuggar ögonen och håller glasögon i höger handen

Cirka tio procent av befolkningen i Europa lider av någon form av långvarig smärta. Smärta är också den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, efter psykisk ohälsa. För många innebär smärta kraftigt försämrad livskvalitet och detta kan leda till depression och ångest. Det är inte heller ovanligt att smärtan ökar i samband med fysisk ansträngning, vilket riskerar att leda till stillasittande och att smärtdrabbade begränsar sina sociala kontakter.

– Ett av de stora problemen för personer med smärtproblematik i Sverige är att de ofta inte har någonstans att vända sig. Ytterst är det här regionernas ansvar, de måste prioritera att ha fler smärtkliniker, säger Eva Kosek, överläkare och professor i klinisk smärtforskning vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Läs mer i Forskning om funktionshinder pågår nr 4 2022