lokalforeningar_singel_hero

Styrelsen

Adress- och telefonlista till styrelse:

Ordförande

Anders Olsson 070 – 370 26 55

Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby

k.andersolsson@gmail.com


Vice ordf

Urban Clarin 070-218  14 81

Långgatan 21 B, 904 21 Umeå

urban.clarin@hotmail.com

 

Kassör

Ulla Johansson 090 – 14 48 55, 070-217 36 67 

Vänskapsgränd 23, 903 62 Umeå

ullajoh7@gmail.com

 

Ledamöter

Inga Lundberg 070-688 21 32

Vintergatan 8, 904 21 Umeå

inga.lundberg.mbsk@folkbildning.net

 

Lotta Gustafsson 070 – 254 41 01

Näsland 85, 916 93 Bjurholm

lillotta59@gmail.com

 

Revisorer

Marita Jonsson 076 – 102 13 064.

Angårdsvägen 6, 903 62 Umeå

maritaj54@gmail.com

Tore Erngrund 090 – 13 67 88 Solskenet 3 C, 913 34 Holmsund

 

Revisorsuppleanter

Åsa Sivertsson 070 – 224 35 42.

Kragvägen 25, 904 41 Röbäck

sivert@rbh5.se

Ove Norman 090 – 32 294 Kronoparksvägen 20, 903 60 Umeå

Kongressombud

Ombud

Anders Olsson 070 – 370 26 55 Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby

k.andersolsson@gmail.com

 

Urban Clarin 070 – 218 14 81.

Långgatan 21 B, 904 21 Umeå

urban.clarin@hotmail.com

 

Ersättare

Inga Lundberg 070 – 688 21 32

Vintergatan 8, 904 21 Umeå

inga.lundberg.mbsk@folkbildning.net

 

Lotta Gustafsson 070 – 254 41 01

Näsland 85, 916 93 Bjurholm

lillotta59@gmail.com

 

Revisorer

Marita Jonsson

Angårdsvägen 6, 903 62 Umeå

076 – 102 13 64

maritaj54@gmail.com

Tore Erngrund

Solskenet 3 C, 913 34 Holmsund

090 – 13 67 88

Revisorsuppleanter

Åsa Sivertsson

Kragvägen 25, 904 41 Röbäck

070 – 224 35 42

sivert@rbh5.se

 

Valberedning

Vakant

Vakant