lokalforeningar_singel_hero

Styrelsen

Adress- och telefonlista till styrelse:

Ordförande

Anders Olsson 070 – 370 26 55 Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby k.andersolsson@gmail.com

Vice ordf

Urban Clarin 070-218  14 81 Långgatan 21 B, 904 21 Umeå urban.clarin@hotmail.com

Kassör

Ulla Johansson 090 – 14 48 55, 070-217 36 67 Vänskapsgränd 23, 903 62 Umeå ullajoh7@gmail.com

Ledamöter

Inga Lundberg 070-688 21 32 Vintergatan 8, 904 21 Umeå inga.lundberg.mbsk@folkbildning.net

Lotta Gustafsson 070 – 254 41 01 Näsland 85, 916 93 Bjurholm lillotta59@gmail.com

Revisorer

Tore Erngrund 090 – 13 67 88 Solskenet 3 C, 913 34 Holmsund toresolsken@hotmail.com

Sven-Erik Johansson 070-591 72 22 Fågelstigen 36, 911 35 Vännäsby seo.johansson@gmail.com

Revisorsuppleanter

Åsa Sivertsson 070 – 224 35 42. Kragvägen 25, 904 41 Röbäck sivert@rbh5.se

Lennart Boström 070-578 33 36 Donners Gränd 6 903 51 Umeå lennart.a.bostrom@telia.com

Valberedning

Erik Israelsson 073 – 035 08 24 Näckrosvägen 15, 903 52 Umeå erik66israelsson@gmail.com

Bo-Anders Fjällner 070 - 544 07 82 Måttgränd 2, 906 24 Umeå bo@ersboda.ac

Ledamöter i distriktsstyrelsen

Urban Clarin 070 218 14 81 Långgatan 21 B, 904 21 Umeå urban.clarin@hotmail.com

Anders Olsson 070 370 26 55 Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby k.andersolsson@gmail.com

Ombud till distriktsårsmötet

Inga Lundberg 070 688 21 32 Vintergatan 8, 904 21 Umeå inga.lundberg.mbsk@folkbildning.net
Lotta Gustafsson 070 - 254 41 01 Näsland 85, 916 93 Bjurholm lillotta59@gmail.com
Götha Holmgren 070 368 86 10 Brogatan 27, 903 23 Umeå
Tone Höstman Salwin 070-6868235 Brogatan 38, 903 23 Umeå tone.hostman@gmail.com
Kjerstin Myrholm Clarin 070 685 18 01 L ånggatan 21 B, 904 21 Umeå kjmc1@hotmail.com

Ersättare till ombud vid distriktsårsmötet

Åsa Sive rtsson 070 224 35 42 Kragvägen 25, 904 41 Röbäck
Birgit Olsson 070 5718945 Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby bibbi.m.olsson@gmail.com
Sture Lundberg 070-6884761 Vintergatan 8, 904 21 Umeå inga.lundberg.mbsk@folkbildning.net
Christer Gustafsson Näsland 85, 916 93 Bjurholm
Mats Sundqvist 070-318 11 03 Brogatan 38, 903 23 Umeå mats.sundqvist@live.se
Lennart Boström 070-578 33 36 Donners Gränd 6 903 51 Umeå lennart.a.bostrom@telia.com
Erik Israelsson 073 – 035 08 24 Näckrosvägen 15, 903 52 Umeå erik66israelsson@gmail.com

Kongressombud

Ombud

Anders Olsson 070 – 370 26 55 Stationsvägen 5, 911 36 Vännäsby k.andersolsson@gmail.com

Urban Clarin 070 – 218 14 81. Långgatan 21 B, 904 21 Umeå urban.clarin@hotmail.com

Ersättare till ombud

Inga Lundberg 070 – 688 21 32 Vintergatan 8, 904 21 Umeå inga.lundberg.mbsk@folkbildning.net

Lotta Gustafsson 070 – 254 41 01 Näsland 85, 916 93 Bjurholm lillotta59@gmail.com