Tyckte du att medias valrapportering gav dig tillräcklig information? Fick du svar på frågor som är viktiga för dig? Delge dina åsikter genom att svara på Funktionsrätt Sveriges enkät som vänder sig till dig som lever med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Vi vill veta hur du upplevde medierapporteringen inför valet i frågor som du tycker är viktiga. Det tar högst 5 minuter av din tid att fylla i enkäten och dina svar är mycket värdefulla för oss. Självklart är du helt anonym!

Resultaten kommer att presenteras under hösten vid en gemensam konferens med public service-företagen SVT, SR och UR och de kommer också att ligga till grund för Funktionsrätt Sveriges påverkansarbete inför nästa val.

Här hittar du enkäten: 

Bild enkät om valrapportering