Mellersta Skånes lokalförenings - Anslagstavla

 

Mellersta Skåne är en sammanslagning av 10 olika kommuner Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svalöv, Landskrona, Eslöv, Höör och Hörby

Här kan du få hjälp, stöd och information om skadereglering, försäkringsfrågor m.m
Vårt arbete går ut på att hjälpa våra medlemmar att uppnå bästa möjliga livskvalitet och ge information så att Du mer aktivt kan påverka ditt behov av vård och rehabilitering.
Lokalföreningen bedriver en aktiv verksamhet och påverkansarbete som gynnar den enskilde medlemmen.
Arbete sker kontinuerligt för våra skadegrupper genom att påverka beslutsfattare på kommunal eller regional nivå.
 

Vi anordnar medlemsmöte, rehabiliteringsdagar, bassängträning, föreläsningar, cirklar, utflykter, resor m.m. Det är en verksamhet som, om Du har lust och ork, kan delta i tillsammans med andra i samma situation.

Vi hoppas att du genom Ditt medlemskap hos oss kommer att ha nytta av den samlade kunskapen vi har. Vi som är verksamma i föreningen har alla olika skador och arbetar helt ideellt.

Tidningen Fjärilen ger vi ut 4 ggr/år och här kan Du ta del av verksamheten i de fem olika lokalföreningar i Skåne.

Hoppas att vi snart ser Dig som medlem!

 


 

 

På följande hemsidor hittar du föreläsningar, aktiviteter, kurser m.m. som våra medlemmar är välkomna att delta i.

PIL Sjukhusbiblioteket Lund:

www.skane.se/sus/sjukhusbiblioteket/forelasning

Habo Gård
www.lund.se/uppleva-och-gora/habo-gard

HSO Skåne
www.hsoskane.se

 


 

 

 


 

 

Nackskaderådgivning i Lund:

Nackskaderådgivning i Lund tel. 046 – 17 18 80

En specialistledd telefonrådgivning ”Rådgivning nackskador”. Telefonrådgivningen ingår i Kompetenscentrum inom Rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, SUS, som är det första centrat i sitt slag i Sverige.Har du råkat ut för en trafikolycka eller annan olycka och fått en nackskada? Du som skadats eller är anhörig, till någon som skadats, kan ringa och ställa frågor. Du kan tala in ett meddelande i telefonsvararen och kan räkna med att bli uppringd inom ett dygn.”Rådgivning Nackskador” skapas för att boende i Skåne ska kunna ringa till angiven telefon och inom några timmar få specialistledd rådgivning angående sin hälsosituation. Detta kan spara tid och pengar för både patient och samhälle, samt onödigt lidande för de drabbade och deras familjer. Rådgivningen ska hänvisa till rätt vårdnivå. Vårt mål är att dessutom öka kunskaperna om nackskador och dess behandling hos både vårdgivare och patienter. Forskning visar att rätt information från början påverkar förloppets utveckling, i positiv riktning därför kommer vi att sträva efter snabb återkoppling till de som ringer till oss med frågor, säger Marcelo Rivano Fischer, Klinikchef på Kompetenscentrum inom Rehabiliteringsmedicin.
Det känns som en stor seger för oss att kompetenscentrum och nu telefonrådgivningen har öppnat säger Per Jakobsen från nackskadegruppen i Skånes distrikt i Personskadeförbundet RTP.

En referensgrupp har bildats som träffar teamet ett par gånger om året här finns representanter från alla lokalföreningar.

Kontaktperson för Skånes distrikt:
Per Jakobsen per.kjaerholm@telia.com
Tel: 0702 41 8257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...