Västernorrlands distrikt

 

VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP´S ÄNDAMÅL ÄR:
Att verka för ett samhälle präglat av mångfald & respekt för människor
med funktionsnedsättning som följd av trafik-, olycksfalls-, eller polioskada.
Att vara samordnande instans för medlemmarna (lokalföreningarna) vid aktiviteter
som omfattar det geografiska området.
Nu har distriktet haft sitt årsmöte, i år via Microsofts Teams.

 

STYRELSE 2021 VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP

ORDFÖRANDE:
Christina Hofvander-Åström Överhörnäs
070-236 42 97
E-post: c.hofvander@outlook.com

 

VICE ORDFÖRANDE:
Karin Lundberg Kubbe
072-719 46 63
E-post: karinlun@gmail.com

 

Sekreterare:
Mona Johansson Domsjö
070-332 82 99
E-post: monajohansson59@hotmail.com

 

Kassör:
Kristina Westin, Bjästa
0660-37 64 77
076-129 62 85
Epost: k.westin@outlook.com

 

Valberedning: Solveig Hellman Örnsköldsvik
070-690 17 58
E-post: solveig.hellman@gmail.com

 

Suppleant: Ann Rönnlund Domsjö
072-341 13 33
E-post: annronnlund@hotmail.com

 

 


 

 

Verksamhetsberättelsen 2015

 

Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017

 

Verksamhetsplan 2018

 

Verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019

 

Verksamhetsberättelse 2020 o Verksamhetsplan 2021