I dag på Internationella Poliodagen lyfter vi vikten av att personer som lever med resttillstånd efter polio får möjlighet till livslång rehabilitering. Det vill säga möjlighet till förnyad utredning samt rehabiliteringsplan om hälsotillståndet förändras.

Den 1 januari 2024 blir vårdområdet resttillstånd efter polio nationell högspecialiserad vård (NHV) och ska bedrivas vid tre enheter i landet, Lund, Stockholm och Göteborg. Personer med polio får då tillgång till den bästa vården, oavsett var i landet de bor. Vi förutsätter då också att personer som lever med resttillstånd efter polio får möjlighet till en förnyad rehabiliteringsplan inom NHV, om hälsotillståndet förändras.

Läs vårt pressmeddelande här:

Idag arrangerar vi också tillsammans med flera nordiska polioföreningar andra delen av en digital nordisk poliokonferens.

Portrait of a senior man with left arm amputation during a group fitness class at swimming pool