Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) söker både personer med funktionsnedsättning som cyklar och personer med funktionsnedsättning som inte cyklar till en enkätstudie.

De arbetar nu med ett projekt där de vill undersöka både möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att cykla (oavsett om det är en vanlig eller anpassad cykel). Idag saknas kunskap om detta. Kunskap om hinder är till exempel viktigt för kommuners och regioners arbete med cykelinfrastruktur, så att den blir tillgänglig för alla. Projektet är finansierat av Trafikverket.

För att delta i studien ska du vara minst 15 år gammal. Vi söker både personer med funktionsnedsättning som cyklar (oavsett om det är ofta eller sällan) och personer med funktionsnedsättning som inte cyklar (oavsett skäl).

Enkäten kommer att vara möjlig att besvara fram till den 30 november 2023.

För att komma till webbenkäten, och till mer information om studien, klickar du på följande länk:

Läs mer om VTI: 

 

Ansvarig för studien är:

Jonna Nyberg (forskare vid VTI)

Mejladress: jonna.nyberg@vti.se

Mobilnummer: 070 943 04 85

mature latin man with an amputated leg with stump laces up his bicycle shoes.ride bike in the city.concept disability and sport