Polio & postpolio

Affisch med olika rubriker bland annat polio

Vad är polio?

Polio är en sjukdom orsakad av ett smittsamt virus som i det akuta stadiet angriper nervsystemet och kan ge förlamningar i kroppens muskler. Viruset kan också skada nerverna till andningsmuskulaturen, till musklerna i svalg, matstrupe, tarm och blåsa.

I slutändan kan det skada den förlängda ryggmärgen som ingår i regleringen av kroppens automatiska funktioner, till exempel blodtryck, andning och sömn. Sjukdomen angriper huvudsakligen barn och unga, därför kallades den tidigare barnförlamning.

I Sverige anmäldes drygt 51 000 poliofall under de stora epidemierna under 1900-talet. Det finns uppskattningsvis 15 000 till 20 000 personer i Sverige som har haft polio. Sedan mitten av 1960-talet har nästan ingen i Sverige blivit smittad med polio eftersom poliovaccination blev en del av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I globala sammanhang är polio ännu inte utrotat. Information om det aktuella smittläget hittar du här.

Hur visar sig polio?

Sviterna efter polio kan se mycket olika ut. De allra flesta som har haft polio blir rehabiliterade i sådan grad att de kan leva ett liv nästan som alla andra. Några har dock fortsatt försvagade muskler och har behov av att använda hjälpmedel. Till exempel kryckor, käpp eller rullstol. Hos en del leder de svaga musklerna till obalans i kroppen och därmed smärtor när leder och muskler belastas skevt.

Vad är postpolio?

Personer som har haft polio kan få nya muskelförsvagningar, även om infektionen inte lett till större förlamningar under den akuta poliofasen. Detta kallas för postpoliosyndrom (PPS) eller postpolio.

Det är cirka hälften av alla som tidigare haft polio som får postpolio. Det är tills vidare inte möjligt att ställa diagnosen genom blodprover eller undersökningar.

Postpoliodiagnos kan ställas när kriterierna i rutan är uppfyllda. Läkaren på en poliomottagning kan med relativt stor säkerhet fastställa om en person haft polio.

Det är också möjligt att genomgå en så kallad EMG-undersökning som sker på en neurofysiologisk avdelning. Med hjälp av undersökningen bedöms den elektriska aktiviteten i musklerna för att dra slutsatser om funktionen i berörd kroppsdel.

Läkaren på vårdcentralen behöver skriva en remiss till en neurofysiologisk mottagning.

Postpolio definition, bestående av 5 punkter

Hur visar sig post-polio?

Det finns idag ingen behandling som kan bota de sviter en polioinfektion kan ge. Men ofta är det möjligt att minska symptomen. Det är viktigt att uppmärksamma att nedanstående symptom förutom att vara tecken på sena effekter av polio eller postpoliosymptom också kan förekomma på grund av andra sjukdomar. Därför är det nödvändigt att bli undersökt på en poliomottagning.

Avtagande krafter

Muskelstyrkan kan vara avtagande både i muskler som inte tidigare har haft nedsatt kraft och i muskler som har nedsatt kraft efter polio. Det är stora individuella skillnader på hur mycket styrkan avtar och i många fall kan det röra sig om ökad uttröttbarhet i muskulaturen. Det är i denna situation nödvändigt att anpassa dina aktiviteter till de krafter du har, så att överbelastning undviks. Hjälpmedel kan ofta kompensera för de bristande krafterna så att du kan fortsätta att upprätthålla en del av dina aktiviteter.

Post-polio kan också leda till muskelbesvär så som muskelryckningar och -kramper, svag röst och andningsbesvär. 

Smärta

Att ha ont kan vara ett symptom på att kroppen är överbelastad. Det viktigaste i den situationen är att du i största möjliga mån anpassar dina aktiviteter till kroppens förmåga. Massage, värme, anpassad träning,
mindfulness, avslappning och akupunktur kan också bidra till att minska smärtorna. Smärtstillande medicin kan bli nödvändigt, men kan innebära en risk för att du glömmer att respektera kroppens gränser och därvid gör problemet värre.

Trötthet

Trötthet kan vara ett symptom på överbelastning och att kroppen inte har resurser till de aktiviteter som krävs. I denna situation kan en bättre balans mellan vila och aktiviteter hjälpa. Trötthet kan dock även vara ett symptom på att du inte sover tillräckligt gott om natten.

Överkänslighet mot kyla

Personer som har haft polio kan vara extra känsliga för kyla. Orsaken är inte känd, men den mindre muskelmassan, mindre blodförsörjning och dåliga reflexer för reglering av blodgenomströmning är de främsta teorierna. Muskler som är kalla arbetar sämre, varför varm klädsel är viktig om du ska undgå att överbelasta musklerna.

Nyhet

Vi har producerat en serie träningsfilmer som har tagits fram särskilt för dig som lever med nedsatt rörelseförmåga efter polio. Träningen kan hjälpa dig att förbättra rörligheten eller att bevara den som du har kvar. Att röra på sig kan också lindra smärta. 

Mer om polio & postpolio

Här hittar du mer information om polio/postpolio. Som medlem kan du få tillgång till mer fakta och tips. Hör av dig till info@rtp.se. Är du inte medlem? Bli medlem här.

Rehabilitering efter polio

Du behöver hålla kroppen i form, exempelvis genom motion. En fysioterapeut/arbetsterapeut med kunskap om polio kan ge dig råd om övningar.

Livet efter polio

Att leva med följderna av en polio-infektion kan innebära att du blir överkänslig för vissa mediciner. Här kan du läsa om det och annat kring livet med polio.

Samhällets stöd

Som nyskadad kan det ibland vara svårt att tänka på allt som behöver göras för att få vardagen att fungera. Här har vi samlat tips om samhällets stöd. 

Närstående

Symtomen från polio påverkar ofta också närstående. Det kan vara svårt att acceptera förändringen eller att se ens närmaste överanstränga sig. 

Den här informationen är en översatt och redigerad version av en dansk originaltext, framtagen av Polio Föreningen i Danmark. Vi har fått tillåtelse att översätta originalet och att anpassa det till svenska förhållanden.

 

Vi vill vägleda dig på ett lättförståeligt och faktabaserat sätt. Hjälp oss att vi kan fortsätta sprida kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

Kontakta oss!